Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 166266

Jäähdyspohjan valokuituverkko

Jäähdyspohjan vesiosuuskunta

25.05.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Jäähdyspohja on n. 300 vakituisen asukkaan, n. 30 yrityksen ja n. 20 maatilan kylä Virroilla, jonka asukasluku kasvaa lukuisista vapaa-ajan asukkaista kesäisin. Yritysten toimialoina on mm. matkailu, teollisuus, koneiden huoltotoiminta ja maaseutuyrittäjyys. Jäähdyspohjan valokuituhankkeessa liittymän ottajina on 34 kiinteistön omistajaa, joilla on yritys. Kehittämishankkeena on valokuituverkon rakentaminen Jäähdypohjan alueelle ja kohderyhmänä ovat kylän vakituiset asukkaat ja yritykset sekä vapaa-ajan asukkaat. Hankkeesta vastaa Jäähdyspohjan vesiosuuskunta. Hankkeen tarkoituksena on parantaa kylän toimintamahdollisuuksia ja lisätä kylän elinvoimaisuutta ja edistää palveluja ja viihtyisyyttä. Hanke nostaa kylän asukkaiden elämälaatua ja antaa etätyömahdollisuuksia. Yritystoiminnalle hanke mahdollistaa uutta toimintaa ja mahdollisuuksia sekä uusia toimintamalleja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

166266

Aloituspäivämäärä

25.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt