Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 299054

Jäähilekone

Hauhon Järvituote

18.05.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan verkkokalastuksen saaliin jäähdyttämisen jäähilekone. Kilpailutus on järjestetty vertaamalla myynnissä olevien noin 100kg/vrk tuottavia jääkoneiden hintoja ja niistä hankittavaksi on valittu halvin. Hankeelle haetaan 50% tukea yhdessä erässä, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

299054

Startdatum

18.05.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner