Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 289582

Jäähilekone

Kokkolan Kalastajainseura ry, Karleby Fiskaregille rf

04.04.2024 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Trullevin kalasataman vanha jäähilekone korvataan uudella toimintavarmalla laitteella.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

289582

Startdatum

04.04.2024

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner