Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 250566

Jäähilekoneen hankinta

Rantanen Mika Sakari

01.06.2023 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kalastaja hankkii oman jäähilekoneen koska julkista jäähilehuoltoa ei ole saatavilla kesäaikaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

250566

Startdatum

01.06.2023

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner