Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 43648

Jääli-Koiteli maastotietoreitti

Jäälin Asukasyhdistys ry

21.03.2017 - 21.10.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Jääli - Koiteli -maastietoreitti on Jäälin asukasyhdistyksen hanke, jossa rakennetaan vaellus- ja hiihtoreitti Jäälinjärven kaakkoispäästä Koiteliin. Reitti suunnataan kolmen alueelle rakennetun vesienhoitokosteikon kautta. Yhteys edellyttää pitkospuita ja ojia ylittäviä siltoja. Reitin varrella annetaan runsaasti informaatiota alueella nähtävistä aiheista, kuten maankäyttö mukaan lukien metsätalouden toimet, historia, vesienhoito sekä erilaiset luontokohteet.Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan pääosa polkuyhteydestä ja informaatiorakenteet. Toisessa vaiheessa rakennetaan polkuyhteyden loppuosa ja toteutetaan palveluvarustus, johon kuuluu kolme nuotiopaikkaa, kaksi laavua, näköalatasanne, lintutorni ja käymälä. Toisessa vaiheessan reitin alkuosan rakennetaan esteettömäksi.Hiihtoreittiä hoidetaan erämaalatuna moottorikelkalla. Hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2020 yhteistyössä Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistyksen ja Jäälin Lionsien kanssa. Hanke palvelee Jäälin 5000 asukkaan sekä alueen koulujen ulkoilu- ja liikkumistarpeita sekä Koitelin alueen yrittäjiä. Tavoitteena on monipuolistaa Jäälin ja Koitelin palvelutarjontaa ja siten lisätä asumisviihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa sekä avata Koitelin alueen matkailuyrittäjille uusia palvelumahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

43648

Startdatum

21.03.2017

Slutdatum

21.10.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner