Projekt
Utvecklingsprojekt - 14759

Jääpallo kaikille – Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä

WP 35 ry

01.02.2016 - 29.09.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin saavutettavuus paranee tytöille ja pojille, sekä aktivoida lähi kylien ja kuntien lapsia ja nuoria liikkumaan ja aktivoitumaan nykyistä paljon paremmin. Varkaudessa on ollut jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen myös naapurikuntiin ja Varkauden keskustaajama-alueen ulkopuolelle, sekä näin mahdollistaa monipuolinen liikunta myös taajama-alueiden ulkopuolella. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Varkauden ympäristössä on haasteena löytää ratkaisuja kaikille lapsiperheille saavutettavien liikuntaharrastuksien ja seuratoiminnan kehittämiseksi myös talvilajien osalta. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien ja seuratoiminnan kehittäminen on lapsiperheiden sosioekonomisen aseman vuoksi erityisen perusteltua Varkauden lähiympäristössä. Jääpallon harrastaminen on kustannuksiltaan moneen muuhun lajiin verrattuna suhteellisen edullista. Kuukausimaksujen suuruus vaihtelee ikäryhmästä riippuen luistelukoululaisten 20 eurosta vanhempien junioreiden 50 euroon. Hankkeen kautta pyritään löytämään ratkaisuja ja keinoja jotta harrastamisen kustannukset kestävät kurissa. Hankkeen aikana on tarkoitus viedä lajituntemusta, sekä yleistä liikuntaopastusta ympäristökuntiin kouluttamalla paikallisia lajiaktiiveja vastaamaan lajin toiminnasta paikallisesti, sekä näin varmistaa että toiminta jatkuu vahvana myös hankekauden päätyttyä. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on myös aktivoida kylätoimikuntia järjestämään liikunta- ja urheilutoimintaa yhdessä hanketta vetävän seuran kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14759

Startdatum

01.02.2016

Slutdatum

29.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner