Hanke
Utvecklingsprojekt - 14759

Jääpallo kaikille – Lasten ja nuorten liikunnallinen aktivointi kylillä

WP 35 ry

01.02.2016 - 31.12.2018

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää jääpallon junioritoimintaa Varkauden ympäristössä niin, että lajin saavutettavuus paranee tytöille ja pojille, sekä aktivoida lähi kylien ja kuntien lapsia ja nuoria liikkumaan ja aktivoitumaan nykyistä paljon paremmin. Varkaudessa on ollut jääpallotoimintaa jo 80 vuotta ja hankkeessa on tarkoitus viedä mahdollisuus lajin harrastukseen myös naapurikuntiin ja Varkauden keskustaajama-alueen ulkopuolelle, sekä näin mahdollistaa monipuolinen liikunta myös taajama-alueiden ulkopuolella. Hankkeen kautta luodaan väyliä, joiden kautta mahdollisimman moni lapsi ja nuori perheineen voi aloittaa ja myös jatkaa liikunnallista elämäntapaa perheen varallisuudesta tai sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Varkauden ympäristössä on haasteena löytää ratkaisuja kaikille lapsiperheille saavutettavien liikuntaharrastuksien ja seuratoiminnan kehittämiseksi myös talvilajien osalta. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien ja seuratoiminnan kehittäminen on lapsiperheiden sosioekonomisen aseman vuoksi erityisen perusteltua Varkauden lähiympäristössä. Jääpallon harrastaminen on kustannuksiltaan moneen muuhun lajiin verrattuna suhteellisen edullista. Kuukausimaksujen suuruus vaihtelee ikäryhmästä riippuen luistelukoululaisten 20 eurosta vanhempien junioreiden 50 euroon. Hankkeen kautta pyritään löytämään ratkaisuja ja keinoja jotta harrastamisen kustannukset kestävät kurissa. Hankkeen aikana on tarkoitus viedä lajituntemusta, sekä yleistä liikuntaopastusta ympäristökuntiin kouluttamalla paikallisia lajiaktiiveja vastaamaan lajin toiminnasta paikallisesti, sekä näin varmistaa että toiminta jatkuu vahvana myös hankekauden päätyttyä. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on myös aktivoida kylätoimikuntia järjestämään liikunta- ja urheilutoimintaa yhdessä hanketta vetävän seuran kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14759

Aloituspäivämäärä

01.02.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2018

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt