Projekt
Utvecklingsprojekt - 84464

Jalaka – Jaloittelu ja laiduntaminen karjatilalla

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

01.01.2019 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pohjois-Savossa maitoyritysten laajennuksia on viime vuosina tehty paljon. Kansallisesti ja kansainvälisesti on havaittu eläinten ulkoilun vähentyneen karjakokojen kasvaessa. Vähentynyt ulkoilu luo haasteita nautojen hyvinvoinnille muun muassa jalkaterveydelle sekä hedelmällisyydelle ja yleiselle vireydelle. Nautojen ulkoiluttaminen vaikuttaa myös maitoyrityksen työnkäyttöön sekä ympäristöön. Jaloittelutarhojen rakentamisesta ja laidunnuskäytänteistä on olemassa paljon tutkimuksia sekä selvityksiä, joiden anti tulisi huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Tieto on kuitenkin sirpaleista ja osin vanhentunutta. Vaikuttavuuden saavuttamiseksi ajantasaista ja monipuolista tietoa tulee levittää kohdennetusti ja tehokkaasti laajentaneille sekä laajennusta suunnitteleville maitoyrityksille. Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää nautakarjan jaloittelua ja laiduntamista Pohjois-Savossa. Hankkeella on positiivinen vaikutus nautakarjan hyvinvointiin, ympäristön tilaan ja maidontuotannon imagoon. Lisäksi tavoitteena on tuoda maakuntaan nautojen jaloitteluun ja laiduntamiseen liittyvää uutta tietoa ja kehittää kansainvälisiä verkostoja sekä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten kaupan, rakennusteollisuuden ja meijerien välillä. Hankkeen toimenpiteinä jaetaan tietoa pohjautuen aiemmin tehtyihin kansallisiin ja kansainvälisiin selvityksiin liittyen jaloittelun ja laiduntamisen käytänteisiin sekä ympäristövaikutuksiin. Lisäksi kerätään alueen maitoyrityksistä kokemusperäistä tietoa nautojen ulkoilutuksen hyvistä käytänteistä sekä haasteista. Hankkeessa kootaan yhteen ja tuotetaan monipuolista aineistoa säädöksistä, tutkimuksista, kaupallisten valmistajien tuotteista sekä kokemusperäisiä malleja esimerkiksi videoiden, somejulkaisujen ja webinaarien avulla. Tietoa jaetaan monikanavaisesti huomioiden maitoyrittäjien sekä sidosryhmien toiveet ja tarpeet. Tiedon koostamisessa pyritään erityisesti huomioimaan aineiston käyttökelpoisuus hankkeen päättymisen jälkeen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84464

Startdatum

01.01.2019

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner