Hanke
Utvecklingsprojekt - 36424

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma

Kurikan kaupunki

31.12.2016 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma kokoaa ja esittelee entisen Jalasjärven kunnan alueen rakennusperinnön, maiseman, arkeologian ja perinnebiotoopit sekä niiden erityispiirteet. Hankkeessa tuotetaan havainnemateriaalia kyliin kylien rakennusperinnön erityispiirteistä, arkeologisesta perinnöstä ja maisemista. Aineisto tuotetaan muotoon, jota voidaan hyödyntää myös koulujen kulttuuriympäristökasvatuksessa. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä kyläläisten ja kotiseutuven kanssa. Työssä mm. kokeillaan uutta osallistavaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa inventointimenetelmää. Näin annetaan eväät sekä kannustetaan asukkaita aloitteellisuuteen ympäristön ja maisemantutkimuksessa. Samalla lisätään merkittävästi kyläläisten tietoa lähiympäristöstään. Näin kehitetään tiedonkeruuseen osallistuvien kyläläisten kulttuuriympäristön lukutaitoa ja osaamista ja tahtoa osallistua omaa ympäristöään koskevaan suunnitteluun. Pääasiallinen kohderyhmä ja hyödynsaajia ovat kaikki Jalasjärven kulttuuriympäristöarvoista kiinnostuneet, kulttuurihistoriallista arvoja omaavien kiinteistöjen omistajat, Jalasjärven kaikki kyläseurat sekä kotiseutuväki, Kurikan kaupunki ja muut viranomaistahot.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

36424

Aloituspäivämäärä

31.12.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

byaverksamhet
kultur
kulturlandskap

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt