Projekt
Utvecklingsprojekt - 36424

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma

Kurikan kaupunki

01.01.2017 - 30.11.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Jalasjärven kulttuuriympäristöohjelma kokoaa ja esittelee entisen Jalasjärven kunnan alueen rakennusperinnön, maiseman, arkeologian ja perinnebiotoopit sekä niiden erityispiirteet. Hankkeessa tuotetaan havainnemateriaalia kyliin kylien rakennusperinnön erityispiirteistä, arkeologisesta perinnöstä ja maisemista. Aineisto tuotetaan muotoon, jota voidaan hyödyntää myös koulujen kulttuuriympäristökasvatuksessa. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä kyläläisten ja kotiseutuven kanssa. Työssä mm. kokeillaan uutta osallistavaa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa inventointimenetelmää. Näin annetaan eväät sekä kannustetaan asukkaita aloitteellisuuteen ympäristön ja maisemantutkimuksessa. Samalla lisätään merkittävästi kyläläisten tietoa lähiympäristöstään. Näin kehitetään tiedonkeruuseen osallistuvien kyläläisten kulttuuriympäristön lukutaitoa ja osaamista ja tahtoa osallistua omaa ympäristöään koskevaan suunnitteluun. Pääasiallinen kohderyhmä ja hyödynsaajia ovat kaikki Jalasjärven kulttuuriympäristöarvoista kiinnostuneet, kulttuurihistoriallista arvoja omaavien kiinteistöjen omistajat, Jalasjärven kaikki kyläseurat sekä kotiseutuväki, Kurikan kaupunki ja muut viranomaistahot.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

36424

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

30.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner