Hanke
Utvecklingsprojekt - 144073

Jalosta jalompaa

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.10.2020 - 30.03.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Lapin elintarvikeohjelmassa tuodaan esille elintarvike- ja luonnontuotealan yksipuolinen rakenne. Raaka-aineita tuotetaan, mutta ne viedään jalostettavaksi muualle. Ohjelman yhtenä tavoitteena on nostaa Lapissa tuotettujen raaka-aineiden jalostusastetta maakunnassa. Lappilaisista luonnontuotteista tai viljellyistä raaka-aineista valmistetuilla tuotteilla on paljon tunnistettua potentiaalia lähiruokana ja jalostettuina tuotteina kotimaan markkinoilla. Erityisesti Lapin matkailulle paikallisesti tuotetut jalosteet ovat imago- ja vetovoimatekijä. Sodankylän ja Pelkosenniemen alueella on elvytetty Lapin kaskinauriin viljely, Sallassa puolestaan on viljelty lappilaista perunaa jo vuosikymmenien ajan. Lapin kaskinauris ja lappilainen peruna ovat jalostuneet vuosisatojen aikana pohjoisen ilmastoon soveltuviksi lajeiksi, jotka varastoivat yöttömässä yössä talteen sokerit, vitamiinit ja hivenaineet. Ne ovat kasvupaikkansa ja olosuhteiden vuoksi väärentämättömiä elintarvikkeiden raaka-aineita, joilla on edellytykset nousta kaikkien tuntemiksi elintarvikkeiksi ja erilaisten jalosteiden raaka-aineiksi. Vastaavasti laajat marjakeruualueet ja porolaitumet takaavat Lapille tunnetun ja luontaisesti ominaisten puhtaiden raaka-aineiden tuottamisen, joiden jalostusastetta ja tunnettavuutta tulisi entisestään maakunnassa ja matkailuverkostoissa nostaa. Yritysryhmähankkeen tavoitteena on nostaa Sodankylässä ja sen lähialueella tuotettujen raaka-aineiden tunnettavuutta yritysten välistä yhteistyötä lisäämällä, tuotekehityksellä ja yhteisellä tuoteperhenäkyvyydellä. Yritysten välinen yhteistyö on perusedellytys myös kaupallisen toiminnan kasvulle, mikä puolestaan mahdollistaa toiminta-alueen talouskasvun positiivisen kerrannaisvaikutuksen. Hankkeessa on mukana neljä yritystä. Hankkeessa tehdään konkreettisia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on mukana olevien yritysten kannattavuuden lisääminen ja työpaikkojen syntyminen yrityksiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144073

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.03.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Livsmedel
Livsmedelsförädling
korta distributionskedjor
närproducerad mat
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt