Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 47855

Jämäksen vesihuoltohanke

Kuhmon kaupunki

31.12.2017 - 23.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Jämäs-hanke on pääasiassa viemäröintihanke jossa, on suunniteltu rakennettavaksi 44 kiinteistökohtaista viemäriliittymää. Viemäröinti toteutetaan kiinteistökohtaisilla jätevedenpumppaaamoilla paineviemäritekniikalla. Lisäksi hankkeessa laajennetaan vesiverkostoa kiinteistöille, liittymiä vesiverkostoon rakennetaan 23 kpl. Hankkeen vaikutusalueella on 69 kiinteistöä. Samassa yhteydessä, mutta Kuhmon kaupungin erillisessä hankkeessa, rakennetaan Jämäksen alueella jo olevasta vesi- ja viemäriverkostosta siirto-viemäri ja vesijohtoyhteys taajama-alueen verkostoon. Jämäksen kyläalue sijoittuu pääasiassa Ontojärven rantavyöhykkeille Ollilantien ja Kurikkaniementien suunnalla sekä Sotkamontien ja Nurmestien välittömään läheisyyteen Kuhmon keskustaajaman lievealueilla. Lisäksi asutusta on Kangasjärven alueella. Etäisyyttä Kurikkaniemen alueelle on Kuhmon keskustaajamasta noin 7 km. Jämäksen ranta-alueille kohdentuu jatkossa myös lisärakentamista, osa rakentamiskohteista on mahdollista liittää Jämäs-hankkeen toteutuessa keskitettyyn vesi-ja viemäriverkostoon. Kokonaisuutena Jämäkseen suuntaustuvalla vesi-ja jätevesiverkoston laajennuksella ylläpidetään ja parannetaan asumisen laatua. Varsinkin ranta-alueilla nykyisten jätevesijärjestelmien uudistaminen esimerkiksi jätevesiasetuksen vaatimusten mukaiseksi kiinteistökohtaisina, kuten maaperäkäsittelyillä, olisi vaikeaa ja kustannuksiltaan joissakin tapauksessa jopa kohtuutonta. Uudisrakentajille varsinkin pienehköillä tonteilla alueelle rakennettava yhteisverkosto mahdollistaa toimivalla tekniikalla toteutetun hyvä laatuisen talousveden saannin ja jätevesiä ei tarvitse käsitellä omalla kiinteistöllä. Tämä hanke mahdollistaa uudisrakentamista joka osaltaan taas palvelee maaseudun asuttuna pysymistä. Keskitetyn rakennettavan jätevesiverkoston myötä hajakuormitus alueen vesistöön ja ympäristöön saadaan poistettua ja tällöin varsinkin vesistöalueiden virkistyskäyttö paranee.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

47855

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

23.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt