Projekt
Beredningspenning - 288888

Järjestötyötä kyliin

Rauman kaupunki

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmisteluraha-hanketta toteuttaa Rauman kaupunki, Etelä-Satakunnan 4H-yhdistys ry ja Pallo-Iirot ry. Hankeen tarkoitus on kartoittaa mahdollisuuksia viedä eri järjestöjen palveluita taajama-alueen ulkopuolelle. Toisena tavoitteena on valmistella älykäskylä-hankehakemus. Hankkeessa kartoitetaan järjestöjen valmius jalkauttaa palveluitaan lähi alueen kyliin. Hankkeessa syntyy "lukujärjestys", jota on tarkoitus alkaa toteuttamaan kehittämishankkeessa. Tavoitteena on saada aikaiseksi sellainen "lukujärjestys", joka kattaa laaja-alaisesti eri ikäisten ihmisten palvelutarvetta. Toiminnan tulee olla myös riittävän monipuolista, jalkautettavan järjestötoiminnan on tarjottava osallisuus mahdollisuus suurimmalle osalle ihmisiä. Hyödynsaajana voidaan pitää kylien asukkaita, virikkeellistä järjestötoimintaa tuodaan lähelle omaa asuinaluetta. Myös järjestöt tulee nähdä hyödynsaajana, kylillä tehtävä työ, saattaa tuoda uusia harrastajia toiminnan pariin. Kaupunki on hyödynsaajana esim. strategisesta näkökulmasta. aktiivinen ja kannustava järjestötyö ylläpitää ja kehittää kuntalaisten hyvinvointia, se osaltaan kasvattaa kaupungin pitovoimaa. Hankkeessa kartoitetaan rohkeasti Rauman lähialueen kylien mahdollisuutta osallistua toimintaan. Toiminta-alue on tarkoitus rajata Valmisteluraha-hankeen aikana. Hankkeen tarkoitus kestää kaksi kuukautta, päättyen viimeistään 30.6.2024

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

288888

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för Smarta byar, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner