Projekt
Utvecklingsprojekt - 300644

Järvi-Suomen kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelun koulutushanke

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys r.y.

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vesienhoidon ja ympäristöhallinnon alalla havaittu huutava kosteikkosuunnittelijapula ja alati kasvava tarve monivaikutteiselle valuma-aluesuunnitteluosaamiselle on monia vesistö- ja ympäristöhankkeita hidastava osatekijä. Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys vastaa tämän erityisosaamisen kasvattamisen tarpeeseen kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelun koulutushankkeella. Hankkeella tavoitellaan erityisesti Järvi-Suomen vesistöjen hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä sekä luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä kouluttamalla uusia kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelijoita. Hankkeen kohderyhmää ovat valuma-alueilla tehtävän ympäristö-, ilmasto- ja monimuotoisuustyön sekä vesiensuojelun asiantuntijat, tai muutoin vastaavat pohjatiedot omaavat, jotka voivat hyödyntää oppimaansa omassa työssään välittömästi. Hankkeessa on mahdollista tuottaa uusia kosteikko- ja valuma-aluesuunnittelijoita useiden maakuntien alueelle Järvi-Suomen alueelle. Lopullisia hyödynsaajia ovat kaikki Suomen vesistöt ja niiden käyttäjät. Hanke on kaksivuotinen ja siinä toteutetaan kaksi koulutuskokonaisuutta: kosteikkosuunnittelun koulutus vuonna 2024 ja valuma-aluesuunnittelun koulutus vuonna 2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

300644

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Miljö- och klimatutbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för aktörer på landsbygden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner