Projekt
Utvecklingsprojekt - 34253

Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö sr

31.12.2016 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

"Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen" on alueiden välinen Leader-yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on turvata ja parantaa kohdejärvien veden laatua etsimällä ratkaisuja ja kokoamalla hyviä toimintatapoja järvien kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kokonaisvaltainen hoito huomioi sekä ulkoisen kuormituksen että järven sisäiset prosessit, kuten kalaston kautta kierrätetyt ravinteet. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Vesijärven valuma-alueella toimivat maanomistajat, järviluontoon ja kalastukseen liittyvät maaseutuelinkeinot sekä järven- ja kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen piirissä toimivat ja siihen valmiuksia omaavat yksittäiset ihmiset, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja järven virkistyskäyttäjät. Hankkeen yleisiä tavoitteita ovat kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena, ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen ja maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen, konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa, sekä kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi. Lisäksi valmistellaan hankkeen jatkoksi kansainvälistä yhteistyöhanketta, jossa ovat mukana Vesijärvisäätiö, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Pyhäjärvi-Instituutti sekä Ruotsissa toimiva Regito Research Center on Water and Health.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34253

Startdatum

31.12.2016

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner