Projekt
Utvecklingsprojekt - 109057

JärviseutuGoesSmart

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

31.08.2020 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JärviseutuGoesSmart- hanke vie perinteisen bisneksen uusiin ratkaisuihin! Toiminta-alueen avainsektori on teollisuus, jonka kärkialoja ovat rakennustuoteteollisuus ja teknologiateollisuus. Hanke on kohdennettu erityisesti tukemaan kärkitoimialojen teollisuusalan yrityksiä, mutta hankkeen kautta välitetty tieto ja oppi hyödyttävät eri toimialojen yrityksiä ja organisaatioita laajasti. Hanke on suunnattu Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n toiminta-alueelle ja Järviseudun kuntiin. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja työn tuottavuutta, edistää osaajien työllistymistä yrityksiin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille. Hanke vaikuttaa alueen elinkeinoelämän uudistumiseen ja vastaa teollisuuden yritysten osaamis- ja kansainvälistymistarpeisiin. Hankesuunnitelma on rakennettu kolmen tavoite/toimenpidesuunnitelman ympärille: 1. Liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen Edistetään jo olemassa olevan verkoston vahvistumista ja uusien toimijoiden mukaantuloa. Älykkäät ja resurssitehokkaat menetelmät liiketoiminnan tuottavuudessa tulevat tutuksi ja yrityksiin syntyy valmius ottaa käyttöön uusia teknologisia ratkaisuja. 2. Polku kansainvälistymiseen Pienet yritykset tarvitsevat veturiyritysten kokemusta, kanavia ja osaamista kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamisen tueksi. Yritysten kansainvälistymisen tiedot kehittyvät ja kansainvälistyvän Järviseudun yritysten verkosto vahvistuu. 3. Korkeakouluyhteistyö ja korkeakouluopiskelijoiden tavoittaminen Korkeakouluyhteistyön kehittämisen tavoitteena on edistää osaajien työllistymistä yrityksiin ja organisaatioihin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille. Hankkeen kustannusarvio on 120.000 € (alv.0%) ja hankkeen aikataulu 1.9.2020 - 30.6.2022

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

109057

Startdatum

31.08.2020

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner