Projekt
Utvecklingsprojekt - 102070

JATKAS – Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2019 - 17.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JATKAS -hankkeessa valmistellaan jatkuvan metsänkasvatuksen koulutusmateriaali ja järjestetään koulutusta pirkanmaalaisille metsänomistajille sekä metsäpalvelu- ja puunkorjuuyrittäjille ja muille metsäammattilaisille. Koulutukseen kuuluu kaksi seminaaria sekä lähiopetus- ja maastopäiviä seitsemällä paikkakunnalla Pirkanmaalla. Hankkeen avulla koulutettavat pystyvät arvioimaan paremmin millaisissa kohteissa jatkuvan kasvatuksen menetelmiä voidaan käyttää ja miten käytännön toimenpiteitä kannattaa toteuttaa. Tarkoituksena on, että metsänomistaja osaa hyödyntää jatkuvaa kasvatusmenetelmää kohteillaan ja halutessaan lisätä niitä omissa metsissään oikeilla muutostoimenpiteillä. He löytävät tavoitteisiinsa sopivia palveluntarjoajia, jotka osaavat toteuttaa erilaisia metsänkäsittelyvaihtoehtoja kustannustehokkaasti ja sosioekonomisesti kestävällä tavalla. Kohderyhmillä muodostuu realistinen käsitys menetelmän hyödyistä ja haasteista sekä metsän tuottavuudesta. Hankkeen avulla tähdätään elinvoimaisen maaseudun säilymiseen, ympäristön tilan paranemiseen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Lisäksi osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät sekä luonnon monimuotoisuus lisääntyvät, vesistöjen tila ja maaperän tila paranevat ja maaseudun yritystoiminta monipuolistuu ja työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat. Hankkeessa tehdään osallistujille kyselytutkimus, jossa selvitetään heidän tietämystään jatkuvasta kasvatuksesta ja asenteita sitä kohtaan, ja tämä toteutetaan koulutuksen alkuvaiheessa sekä koulutuksen jälkeen. Hankkeessa koostetaan aiheeseen liittyvät ajankohtaiset tutkimusjulkaisut ja artikkelit koulutusmateriaaliksi hankkeen julkisille verkkosivuille. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

102070

Startdatum

31.12.2019

Slutdatum

17.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner