Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 8848

Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamien yleisilmeen kohentaminen

Joensuun kaupunki

29.05.2015 - 31.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen taustalla ovat Joensuun kaupungin maaseutualueiden taajamissa toimivien yhdistysten ym kautta esille tulleet ehdotukset taajamiensa elävöittämisestä ja yleisilmeen parantamisesta. Toiveista koottiin hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kohentaa paikallisten käyttämiä, taajamissa sijaitsevia harrastus-, oleskelu- ja virkistyskohteita maisemanhoitoa unohtamatta. Toimenpiteillä parannetaan kohteiden toimintaedellytyksiä, siisteyttä ja saavutettavuutta ->paikallistoimijoiden aktivoituminen toimintojen luomiseen, ylläpitämiseen ja yhteistyön lisäämiseen. Toimenpiteet Hammaslahti Hammaslahden keskustaan muodostetaan uusi laajempi torialue tapahtuma- ja myyntitoimintojen ym harjoittamiseen. Hammaslahdentien varteen pystytetään pysäkkikatokset suojaksi ja parantamaan yleisilmettä. Sintson kosteikko tuodaan asukkaiden ja oppilaitosten tietoisuuteen polun ja tarkkailulavan avulla. Lisäksi tehdään raivauksia ja puistoon lepopenkki. Toimenpiteet Kiihtelysvaara Määtänmäelle rakennetaan kyläyhdistyksen hallintaan uusi esteetön oleskelualue tapahtumien pitopaikaksi. Ympärivuotisessa käytössä olevan kohteen kulkutiet sorastetaan ja alueen reunaan rakennetaan puucee. Toimenpiteet Tuupovaara Kolkon keskustan ytimeen luodaan oleskelualue kukkaistutuksineen, pöytineen ja toritoimintovalmiuksineen, jota ylläpidetään alueen haltijan, paikallistoimijoiden ja Joensuun kaupungin yhteistyönä. Toimenpiteet Eno Enossa tehdään pienimuotoisia liikuntapaikkarakennusten kunnostuksia. Useasta raivauskohteesta keskeisin on Pielisjoen ylittävän siltanäkymän avaaminen. Toimenpiteet Uimaharju Uimaharjussa toimenpiteet keskittyvät "sisäänmenoväylien" laajoihin raivauksiin, jolla avataan näkymiä taajaman pienvesille sekä Pielisen selkävesille. Muu Hankkeessa haetaan ratkaisua maaseutualueiden taajamien jouluvalo-käytäntöön jossa määritetään millaiset jouluvalot tullaan hankkimaan. Lisäksi taajamien yleisinfotaulujen tietoja päivitetään Qr-ruudun avulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8848

Startdatum

29.05.2015

Slutdatum

31.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner