Hanke
Utvecklingsprojekt - 10390

Johtamalla aikaa

ProAgria Länsi-Suomi ry

30.06.2015 - 14.05.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Johtamalla aikaa -hankkeen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maatilayritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Tavoitteeseen pyritään tuotantosuunnittain etsimällä työprosesseista kriittiset vaiheet, joihin maatilayrittäjien aikaa ja rahaa tuhlaantuu sekä etsimällä näihin haasteisiin tehokkaita ja onnistuneita ratkaisuja vertailutietoa hyödyntämällä. Tämä on parhaiten mahdollista ohjatuissa kokemusten vaihtoon ja tunnuslukujen analysointiin keskittyvissä benchmarking-pienryhmissä, joissa huomioidaan aiempia hankkeita selkeämmin maatilayrityksen kokonaisuuden hallinta ja johtaminen. Uutta tietoa päätösten tueksi jaetaan myös ryhmien alustuksissa sekä hankkeen kokemusosiota tukevassa koulutusosiossa, joka keskittyy teemakoulutuspäiviin ja koulutuksellisiin opintosarjoihin painottuen johtamisen, talouden ja muutoksen hallinnan teemoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10390

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
fjäderfä
grönsaksodling
husdjursproduktion
jordbruk
kvinnor
miljö
mjölkko
nätverk
resurseffektivitet
svin
ungdomar
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt