Projekt
Utvecklingsprojekt - 45079

Joppausta Väylänvarressa – käsikirjoitus koko illan elokuvaan

Pellon kunta

01.06.2017 - 05.01.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pellon kunta hakee Leader- hankeella rahoitusta Joppauksesta kertovan elokuvakäsikirjoituksen tekoon. Elokuvakäsikirjoituksen on tarkoitus valmistua kesän 2019 loppuun mennessä. Valmista käsikirjoitusta on tarkoitus tarjota eri tuotantoyhtiöille, joiden toteutettavaksi pitkä, fiktiivinen kokoillan elokuva jäisi. Hankkeella vahvistetaan paikallista identiteettiä (meän kieli) ja kulttuuriperintöä, sekä lisätään rajat ylittävää yhteistyötä. Onnistunut lopputulos (elokuva) takaa paikallisen näkyvyyden lisääntymisen Suomessa ja Ruotsissa. Elokuvakäsikirjoituksen laadinnassa hyödynnetään aikaisemmin tuotettuja Joppauksesta kertovia materiaaleja sekä työstetään materiaaleja edelleen. Joppausperinteet tallentaminen on erittäin ajankohtaista nyt, sillä useat joppauksesta tietävä ihmiset ovat jo iäkkäitä ja arvokasta kulttuuriperimää on tärkeää dokumentoida ja tallentaa ennen kuin tieto katoaa. Elokuvakäsikirjoitus, ja sen myötä mahdollistuva elokuva, lisäävät alueen kulttuurihistoriallista arvoa ja edistävät arvokkaan kielellisen ja kulttuurillisen perimäimän säilymistä. Hankkeella on myös Tornionlaakson alueelle matkailullista arvoa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

45079

Startdatum

01.06.2017

Slutdatum

05.01.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner