Hanke
Utvecklingsprojekt - 45079

Joppausta Väylänvarressa – käsikirjoitus koko illan elokuvaan

Pellon kunta

31.05.2017 - 05.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pellon kunta hakee Leader- hankeella rahoitusta Joppauksesta kertovan elokuvakäsikirjoituksen tekoon. Elokuvakäsikirjoituksen on tarkoitus valmistua kesän 2019 loppuun mennessä. Valmista käsikirjoitusta on tarkoitus tarjota eri tuotantoyhtiöille, joiden toteutettavaksi pitkä, fiktiivinen kokoillan elokuva jäisi. Hankkeella vahvistetaan paikallista identiteettiä (meän kieli) ja kulttuuriperintöä, sekä lisätään rajat ylittävää yhteistyötä. Onnistunut lopputulos (elokuva) takaa paikallisen näkyvyyden lisääntymisen Suomessa ja Ruotsissa. Elokuvakäsikirjoituksen laadinnassa hyödynnetään aikaisemmin tuotettuja Joppauksesta kertovia materiaaleja sekä työstetään materiaaleja edelleen. Joppausperinteet tallentaminen on erittäin ajankohtaista nyt, sillä useat joppauksesta tietävä ihmiset ovat jo iäkkäitä ja arvokasta kulttuuriperimää on tärkeää dokumentoida ja tallentaa ennen kuin tieto katoaa. Elokuvakäsikirjoitus, ja sen myötä mahdollistuva elokuva, lisäävät alueen kulttuurihistoriallista arvoa ja edistävät arvokkaan kielellisen ja kulttuurillisen perimäimän säilymistä. Hankkeella on myös Tornionlaakson alueelle matkailullista arvoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

45079

Aloituspäivämäärä

31.05.2017

Loppumispäivämäärä

05.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt