Projekt
Utvecklingsprojekt - 195298

Jotain MUUta – kulttuuria nuorille aikuisille

Seinäjoen kaupunki

01.05.2022 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Jotain MUUta - kulttuuria nuorille aikuisille on Seinäjoen taidehallin koordinoima kehittämishanke, johon osallistetaan myös muita Liiverin alueen taidelaitoksia ja toimijoita. Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat nousseet merkittävästi esille viime vuosina. Taiteen ja kulttuurin ennaltaehkäisevät vaikutukset kohdistuvat tällä hetkellä paljolti aikuisväestöön, joka on suurin käyttäjäryhmä myös Seinäjoen taidehallissa varsinkin, kun lasketaan pois koulun tai varhaiskasvatuksen kautta talossa vierailevat ryhmät. Nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa kasvavaan uupumuksen ja ahdistuneisuuden selättämiseen tulee ottaa käyttöön kaikki keinot, myös taiteen ja kulttuurin keinot. Jotta nuorten aikuisten hyvinvointiin päästäisiin vaikuttamaan, tulee kulttuurilaitosten ja – toimijoiden tavoittaa kyseinen kohderyhmä. Hankkeessa osallistetaan alueen nuoria aikuisia kysyen, miten kulttuuripalveluita tulisi kehittää, jotta ne kiinnostaisivat kohderyhmää. Osallistaminen tapahtuu avoimien nuorten aikuisten kulttuuritapaamisen kautta. Avoimia tapaamisia järjestetään vaihtuvin sisällöin kerran kuukaudessa verkossa tai livenä. Avoimen toiminnan lisäksi hankkeessa kootaan kymmenkunta nuorta työllistävä asiantuntijaryhmä (advisory board), jonka kanssa syvennytään nuorten aikuisten näkemyksiin kulttuuripalveluista. Hankkeessa mietitään nuorten kanssa keinoja, joilla kulttuuri- ja taidepalveluiden kynnystä saadaan madallettua kohderyhmälle ja miten räätälöidä nuoria aikuisia kiinnostavaa sisältöä. Alueidenvälinen kilpailu kiristyy ja tämän päivän nuorista kaivataan kipeästi alueelle jääviä tai palaavia asukkaita. Taiteen ja kulttuurin osallistamisen avulla kiinnitetään nuoria vahvemmin omalle kotiseudulleen, sekä luodaan vahvoja siteitä kotiseutuun, jonne nuorilla on halu palata. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

195298

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner