Hanke
Utvecklingsprojekt - 55399

JoTe – Johtamisjärjestelmää kehittämällä toiminta tehokkaammaksi

Emineo Oy

30.09.2017 - 29.12.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Useilla alueemme PK-yrityksillä on tarve joko johtamisjärjestelmän luomiseen tai olemassa olevan johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Tarve tulee usein isojen, kansainvälisten asiakkaiden puolelta, jotka edellyttävät alihankintaverkostoltaan systemaattista ja dokumentoitua tapaa varmistaa koko toiminnan laatu ja erilaisten riskien hallinta. Johtamisjärjestelmän puute estää pahimmassa tapauksessa asiakassuhteen jatkuvuuden.. PK-yritysten operatiivinen toiminta vie monesti niin suuren osan ajasta, että oman toiminnan kehittämiseen ei jää riittävästi aikaa. Hankkeen tavoitteena on yrityksistä lähtenyt tarve käyttöönottaa yrityskohtainen johtamisjärjestelmä tai kehittää jo aiemmin luotua järjestelmää, joka ei yrityksen kehittyessä enää välttämättä vastaa yrityksen toimintatapaa. Johtamisjärjestelmä pohjautuu uuden ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin. Hankkeen puitteissa on mahdollista ottaa mukaan myös uusitun ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2015:n sekä muita johtamisjärjestelmään liittyvien standardien mukaisia osia yrityksien tarpeiden mukaan. Kehitettävä järjestelmä on mahdollista arvioida ja sertifioida kolmannen osapuolen toimesta yrityksen niin halutessa. Hankkeen on tarkoitus edistää eteläpohjalaisten yritysten verkostoimista sekä hyvien käytäntöjen välittymistä yrityksestä toiseen hankkeen yhteisten tilaisuuksien myötä. Hanke vahvistaa myös yritysten kumppaniverkostoja ja yritysten keskinäistä yhteistyötä, mikä vaikuttaa myös osaltaan yritysten kasvumahdollisuuksiin ja potentiaaliin tarjota asiakkaille entistä isompia kokonaisuuksia. Kun hankkeessa on mukana eri toimialojen yrityksiä, yritykset pääsevät näkemään muiden toimialojen tapoja toimia ja voivat ammentaa niistä menetelmiä myös omaan toimintaansa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueella toimivat pienet ja keskisuuret yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55399

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

29.12.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Kvalitets- och andra ansvarssystem
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt