Projekt
Utvecklingsprojekt - 17860

Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista

Luonnonvarakeskus

01.04.2016 - 28.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

"Joulukuusia ja koristepuita kuusen erikoismuodoista" - hanke on osittain EU:n maaseuturahastosta rahoitettu kehittämishanke, jonka tarkoituksena on kehittää kasvullisen lisäyksen ja taimikasvatuksen menetelmiä joulupuuviljelyyn ja viherrakentamiseen sopivien kuusen erikoismuotojen saamiseksi taimituotantoon. Työ toteutetaan yhteistyössä taimituottajien, joulupuuviljelijöiden sekä alan muiden toimijoiden kanssa hyödyntäen ja vahvistaen jo olemassa olevia kumppamuuksia ja yhteistyökanavia. Tässä hankkeessa haetaan lisäarvoa vuosikymmenten ajan julkisin varoin tehdylle työlle hyödyntämällä ja tuotteistamalla geenivarakokoelmiin ja erikoismuotopuistoihin koottuja havupuiden normaalista poikkeavia muotoja. Se tapahtuu kehittämällä kasvullisen lisäyksen menetelmiä ja siirtämällä sitä koskevaa osaamista tutkimuksesta käytäntöön. Hankkeen tavoitteena on luoda kotimaisten koristehavupuiden ja joulupuiden tuoteperhe. Hankkeen avulla pyritään lisäämään kotimaisten koristehavupuiden tarjontaa ja niiden käyttöä viherrakentamisessa. Samalla parannetaan rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ympäri vuoden. Joulupuuviljelyyn tuotetaan sitä varten valittuja ja jalostettuja joulupuulajikkeita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

17860

Startdatum

01.04.2016

Slutdatum

28.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner