Projekt
Utvecklingsprojekt - 52036

JS2020

Joutsan Seutu Oy

31.08.2017 - 11.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

JS2020-hankkeen tarkoituksena on aktivoida Joutsan seutukunnalla toimivia yrityksiä markkinoimaan palveluitaan kohdennetummin sekä kehittää yhdessä uusia monikanavaisia markkinointitoimenpiteiden kokonaisuuksia, jotka vastaisivat nimenomaan paikallisten, maaseutumaisessa seutukeskuksessa toimivien yritysten tarpeisiin. Hankkeessa käynnistetään yhteistyö Joutsan Seudun sekä neljän sen perinteisen printtimainonta-asiakkaan kesken. Yritykset on valittu tarkoituksella hyvin erilaisilta toimialoilta ja niiden tarpeet ovat keskenään erilaisia. Näiden pilottiyritysten avulla pyritään luomaan Joutsan Seudun käyttöön monikanavaiset ilmoitustuotteet, jotka olisivat seutukunnalla toimivien yrityksien näkövinkkelistä vaikuttavia, helppokäyttöisiä ja vastaisivat tarpeisiin. Yritykset kehittävät ja testaavat hankkeen aikana erilaisia markkinointikanavia ja -kokonaisuuksia sekä arvioivat niiden vaikutuksia ja tuloksia. Yhteisten kehittämistoimenpiteiden lisäksi jokaiselle yritykselle on listattu myös joitakin yrityskohtaisia kehittämistarpeita. Pilottivaiheen jälkeen hyötyjä ja onnistuneita kokemuksia pyritään saamaan laajemmin käyttöön koko seutukunnan yrityskentällä. Hanke on Joutsan Seutu Oy:n vetämä ja koordinoima yritysryhmähanke. Hankeen toteutusaika on 1.9.2017-31.12.2018. Kustannusarvio on 76840,00 euroa, johon haetaan 57630,00 euron julkista rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

52036

Startdatum

31.08.2017

Slutdatum

11.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner