Hanke
Utvecklingsprojekt - 23133

Juniorsamarbete över föreningsgränser

FF JARO JUNIOR JS rf

01.06.2016 - 18.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Fotbollen i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Kronoby) har idag över 1000 aktiva pojk- och flickjuniorer i åldrarna 6-17 år. Förutom alla aktiva juniorer finns det drygt 350 föreningsaktiva såsom tränare, lagledare och styrelsemedlemmar som på frivillig basis ser till att alla dessa juniorer har en bra fritidssysselsättning i närheten till deras hem. Kring alla dessa juniorlag finns ett brett talkoarbete som föräldrarna till juniorerna utför. Detta ger liv och rörelse ute i samhället, vilket ger ett rikt socialt kapital. På flera ställen har butiker och annan service dragits in och föreningslivet blir för många en viktig del av vardagen. Syftet med projektet är att anställa en person som förbättrar, breddar, marknadsför och utvecklar juniorfotbollen ute i regionens föreningar. Föreningarna FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK och LBK har ingått ett samarbetsavtal kring den planerade verksamheten. Genom samarbete kring bland annat utbildning av tränare kan alla föreningar erbjuda bättre möjligheter för sina aktiva att utöva sin idrott nära sitt hem. Samarbetet mellan föreningarna omfattar även utbyte av kunskap kring hur man bygger upp välfungerande organisationer med dokumentation av olika delar av verksamheten. Genom att utbilda och på nära håll engagera och aktivera ledare (modellträningar, föreläsningar och evenemang osv) uppmuntrar och sporrar vi ledarna att ta hand om juniorerna i egen förening så länge som möjligt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

23133

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

18.09.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt