Projekt
Utvecklingsprojekt - 23133

Juniorsamarbete över föreningsgränser

FF JARO JUNIOR JS rf

01.06.2016 - 18.09.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Fotbollen i Jakobstadsregionen (Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Kronoby) har idag över 1000 aktiva pojk- och flickjuniorer i åldrarna 6-17 år. Förutom alla aktiva juniorer finns det drygt 350 föreningsaktiva såsom tränare, lagledare och styrelsemedlemmar som på frivillig basis ser till att alla dessa juniorer har en bra fritidssysselsättning i närheten till deras hem. Kring alla dessa juniorlag finns ett brett talkoarbete som föräldrarna till juniorerna utför. Detta ger liv och rörelse ute i samhället, vilket ger ett rikt socialt kapital. På flera ställen har butiker och annan service dragits in och föreningslivet blir för många en viktig del av vardagen. Syftet med projektet är att anställa en person som förbättrar, breddar, marknadsför och utvecklar juniorfotbollen ute i regionens föreningar. Föreningarna FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, PeFF, Esse IK och LBK har ingått ett samarbetsavtal kring den planerade verksamheten. Genom samarbete kring bland annat utbildning av tränare kan alla föreningar erbjuda bättre möjligheter för sina aktiva att utöva sin idrott nära sitt hem. Samarbetet mellan föreningarna omfattar även utbyte av kunskap kring hur man bygger upp välfungerande organisationer med dokumentation av olika delar av verksamheten. Genom att utbilda och på nära håll engagera och aktivera ledare (modellträningar, föreläsningar och evenemang osv) uppmuntrar och sporrar vi ledarna att ta hand om juniorerna i egen förening så länge som möjligt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

23133

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

18.09.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner