Hanke
Utvecklingsprojekt - 127001

Juoiggastit!

Utsjoen kunta

30.04.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on kehittää verkostomainen toimintamalli, jolla Tenonlaakson alueen (Utsjoen, Tanan, Karasjoen ja Uniemen) nuorille tarjotaan tulevaisuudessa tavoitteellista musiikin harrastustoimintaa ja erityisesti saamelaisten perinteisestä vokaalimusiikkia. Lasten ja nuorten hyvinvointi lisääntyy mielekkään harrastustoiminnan myötä. Hanke vahvistaa saamelaisnuorten saamen kielen käyttöä ja saamelaiskulttuurin tuntemusta ja kehittämistä rajan yli tapahtuvan mielekkään tekemisen myötä. Hankkeessa on viisi osiota: 1. Musiikin tavoittellinen harrastustoiminta ja yhteistyö Norjan kanssa. 2. Perinteisen saamelaisen vokaalimusiikin elvyttäminen. 3. Musiikin harrastustoiminta. 4. Sápmi Music Talent -tapahtuma. 5. Hankehallinnointi, tiedottaminen ja verkostoituminen. Hanke toimii Sámi musihkkaakademiija koulutusverkoston alla Áilegas-keskuksessa, jossa on erinomaiset tilat ja laitteet musiikin opettamiseen. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat alueen lapset ja nuoret ja heille järjestetään toimintaa kaikissa kylissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

127001

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
rekreations- och hobbyverksamhet
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt