Projekt
Allmännyttiga investeringar - 70059

JURMO – ger liv i skärgården

Korsvikens lamm

01.05.2018 - 30.04.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Levnadsvillkoren i skärgårdskommunerna har ändrat radikalt på en generation. Kunskapen om hur fisket, jordbruket och jakten gett mat och överlevnad försvinner i takt med att de äldre dör. De vackra kulturmarkerna växer igen, då speciellt jordbruksföretagare med betesdjur nästan inte går att finna. Innevånarna på Jurmo har sedan början av 2000-talet försökt vända trenden. Lbs Lundberg-Nylund har jobbat idogt med att återuppodla de 50 ha åker som funnits på ön. Genom ett nybildat aktiebolag, Djurmo Turism, införskaffades år 2002 ett antal Highland Cattle kor, för att bl.a. bekämpa igenväxningen med vass. Hästar har betat bycentrum somrarna 2007 - 2015. Sedan år 2017 har undertecknad bidragit med Ålandsfår, och har för avsikt att flytta ut besättningen permanent. Tillsammans med har Leif Lundberg och undertecknad börjat se över möjligheterna att både sprida skärgårdshistoria för intresserade besökare och samtidigt utveckla den idylliska ön till ett nutida "Saltkråkan". Det finns förhållandevis gott om dokumenterat material om de tidigare näringarna fiske, säljakt och mjölkproduktion med mjölk"rotar", ett tidigare kalkbrott och ett flertal växtinventeringar sträckande över 80 år och Jurmo som en del av den forntida Kalandfarleden,. Leifs mor har i detalj bl.a. sammanställt skolans och byhandelns utvecklingsfaser och beskrivit dagliga sysslor förr liksom arbetet vid fiskförädlingen. Ett mindre museum finns i Hembygdsföreningens regi. Vår målsättning är fullfölja det uppstartade arbetet med upprustande av byns gamla betesmarker i samförstånd med markägarna, återuppta betesdrift på några holmar, återskapa/ upprätthålla unika växtplatser, presentera växterna och slutligen ge möjlighet att lära sig om nutida och tidigare skärgårdsförhållanden. Det sistnämnda kan ske med guidning, gångstigar och skyltning, men även genom en skogslabyrint, där kunskap kan spridas i lekfull frågesportform.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

70059

Startdatum

01.05.2018

Slutdatum

30.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner