Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 155244

Juuman ja Myllykosken alueen kehityshanke

Kuusamon kaupunki

31.12.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on vastata erittäin runsaaseen kävijämääräkasvuun Juuman alueella ja mahdollistaa luontoaktiviteetteja valtakunnan suosituimman retkeilyreitin Pienen Karhunkierroksen varrella. Tämä koostuu alueen infrastruktuuria kehittämisestä, mikä parantaa haja-asutusalueiden yritysten toimintaedellytyksiä sekä kehittää matkailun lisäksi alueella asuvien ihmisten lähiliikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Hankkeessa parannetaan kohteiden saavutettavuutta sekä palveluiden laatua, kiinnittämällä huomiota reittien kestävyyden turvaamiseen ja reittien ympärillä olevan luonnon säilymiseen kasvavien asiakasmäärien alla. Tavoitteena on myös parantaa alueen liikenneturvallisuutta, reitistöjen asiakasturvallisuutta ja käytettävyyttä. Tämä toteutetaan lisäämällä paikoitustilaa laajentamalla nykyistä P-aluetta, uudistamalla alueopastus ja reittiopasteita, rakentamalla kävelykäytävä paikoitusalueen ja reitin välille, uusimalla portaita, kestävöimällä kuluneita reittiosuuksia ja rakentamalla köysikaiteita. Hankkeessa uusitaan myös Myllykosken riippusilta, joka on n.40v. vanha ja on tulossa käyttöikänsä päähän.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

155244

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt