Projekt
Utvecklingsprojekt - 75022

Juventude -hanke (työnimi) -Esiselvitys kansainvälisestä, nuorten ympäristöherkkyyttä edistävästä hankkeesta

Maaseudun Sivistysliiton Joensuun kulttuuriyhdistys ry

31.08.2018 - 01.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia ja edellytyksiä kansainväliseen Leader-hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä nuorten ympäristöherkkyyttä ja tiedostamista. Ympäristöherkkyys laajempi käsite kuin esimerkiksi luontosuhde. Ympäristöherkkyydellä tarkoitetaan tässä hankkeessa laajaa suhdetta ympäristöön, niin rakennettuun kuin luonnon ympäristöön. Tutkimusten mukaan nuoria kiinnostaa ympäristöasiat ja ilmastonmuutoksen hidastaminen. On kuitenkin myös huomattu, että konkreettisia asioita, yhteisiä tekoja tai vapaaehtoistyötä asioiden edistämiseksi on vaikeampi saada alulle. Nuoret voivat myös tarvita rohkaisua toiminnan aloittamiseen ja konkreettista apua ja taitoja yhteisen toiminnan järjestämiseen. Nuoret ovat huomisen toimijoita, ilmiöiden ja käsitysten määrittelijöitä ja päättäjiä. On keskeistä luoda heille toimintavalmiuksia tehdä itsensä ja yhteisönsä kokoisia ratkaisuja liittyen yhteiseen ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Hankkeen suurimpia anteja voi olla eri maissa asuvien nuorten välinen dialogi. Nuorille maapalloistuminen on arkipäivää ja itsestäänselvyys. Sosiaalinen media, vlogit ja tube-ilmiöt tuovat nuorisokulttuuria tutuksi eri puolilta maailmaa. Varjopuolena jatkuvan kasvun ja globaalin talouden tarve tuottaa kuitenkin uusia sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Myös ennakkoluuloisuus ja rasismi ovat saaneet uusia näkyviä muotoja. Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia kaikkialla, se voi olla siis myös yhdistävä tekijä. Jokaisella maalla on omat erityislaatuisuutensa ja ekososiaaliset kipupisteensä, joiden pohtiminen ja jakaminen yhdessä voi olla hyödyllistä paitsi ympäristölle, myös nuorten oman kasvun ja ymmärryksen laajentamisessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

75022

Startdatum

31.08.2018

Slutdatum

01.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner