Projekt
Utvecklingsprojekt - 32

Kaakkois-Suomen tuki-info: tiedonvälityshanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

02.03.2015 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tiedotetaan viljelijöille uuden ohjelmakauden 2015 ¿ 2020 tuista ja korvauksista siten, että korvausten haussa tapahtuisi mahdollisimman vähän tilakohtaisesti virhevalintoja ja hyödynnettäisiin täysimääräisesti ympäristökorvauksen toimenpiteet. Tiedottaminen tapahtuu info-tilaisuuksissa, joissa keskitytään ohjelman ja korvausten perusteisiin sekä pyritään siihen, että ohjelmakauden tavoitteet ja kokonaisuus ymmärretään mahdollisimman hyvin. Tilaisuuksissa tiedotetaan, opastetaan ja kannustetaan viljelijöitä ottamaan sähköinen tukien haku käyttöön mahdollisimman laajasti. Hankkeen tuloksellisuutta mitataan toteutuneiden tilaisuuksien määrällä.. Uuden ohjelmakauden 2015 ¿ 2020 eri korvausmuotojen ja hakumenettelyn muutoksista ja tukiehdoista järjestetään 21 info-tilaisuutta keväällä 2015 Kaakkois-Suomessa. Hanke toteutetaan neuvonnan keinoilla tiedottamalla ja kannustamalla tilaisuuksien osallistujia omaksumaan ohjelmakauden uudet menettelyt. Infotilaisuudet järjestetään saman sisältöisinä koko hankealueella. Kohderyhmä jakaantuu kolmeen erilaiseen ryhmään. Nämä ovat kasvinviljelytilat, luomutilat ja kotieläintilat. Toteutusvastuu on ProAgria Etelä-Suomella, joka hakee rahoituksen Kaakkois-Suomen Ely-keskukselta. Tilaisuuksien kouluttajina toimivat ProAgria Etelä-Suomen asiantuntijat. Tilaisuuksien järjestäjänä toimii Kaakkois-Suomen MTK. Tilaisuuksissa asiantuntijoina ovat läsnä kuntien ja Ely-keskusten viranomaiset. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen alueella. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen maatalousyrittäjät. Hanke alkaa helmikuussa 2015 ja päättyy kesäkuun lopussa 2015. Hankkeen info-tilaisuudet järjestetään 17.3. ¿ 15.4 välisenä aikana

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

32

Startdatum

02.03.2015

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner