Hanke
Utvecklingsprojekt - 145414

Kaakkois-Suomen yksityistiestön siltainfran parantaminen – Kaakon sillat

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

30.09.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa yksityisteiden silloista (mm. sijainti, määrä, kunto, investointitarpeet ja merkitys osana tieverkkoa) sekä luoda edellytykset niiden palvelutason nostamiselle vastaamaan metsätalouden kuljetusten ja muun maaseudun liikennöinnin tarpeita Kaakkois-Suomen alueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Hankkeessa tuotettava tietopohja palvelee maanomistajia ja tiekuntien yksityisteiden ja niiden siltojen ylläpidossa sekä edesauttaa siltoihin liittyvän palveluliiketoiminnan ja yrittäjyyden kasvua, esimerkiksi mahdollistamalla palvelujen markkinoinnin maanomistajille. Tulokset parantavat tietopohjaa tieverkon palvelukyvystä, mikä palvelee tienkäyttäjiä. Yksityistiestön siltojen parantaminen on välttämätöntä, jotta säilytetään eri elinkeinojen toimintaedellytykset haja-asutusalueella. Metsätiestön, muun yksityisverkoston ja siltojen perusparannustyömäärät ovat olleet jyrkässä laskussa usean vuoden ajan. Samaan aikaan tiestöltä odotetaan tulevaisuudessa parempaa palvelukykyä (mm. kantavuutta) vastaamaan biotalouden kasvaviin tarpeisiin ja kuljetussuoritteisiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena kelirikkokausien arvioidaan pitenevän. Siltojen hyvän kunnon ja vaihtoehtoisten rakennusmateriaalien merkitys korostuu. Silta sanelee usein koko tieosuuden kuljetuskelpoisuuden. Hankkeen tavoitteet 1. Lisätä tietoa yksityisteiden silloista (mm. sijainti, määrä, kunto, investointitarpeet ja merkitys osana tieverkkoa) 2. Kehittää edellisiin liittyviä sähköisiä tietietoja ja palveluja. 3. Lisätä siltainvestointeja ja nostaa tieverkon palvelutasoa 4. Lisätä puupohjaisten hiiltä varastoivien siltarakenteiden käyttöä 5. Kasvattaa asiantuntijoiden ja tiekuntien siltaosaamista 6. Kasvattaa yksityisteiden siltoihin perustuvaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145414

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Bioekonomi
Fritidsboende
Skogsenergi
bioenergi
naturprodukter

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt