Hanke
Utvecklingsprojekt - 14341

KAAKONKANTRI

Leader Länsi-Saimaa ry

14.10.2015 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

KaakonKantri -hankkeella käynnistetään Kaakkois-Suomen Leader-ryhmien ja Ely-keskuksen sekä muiden maaseututoimijoiden yhteinen tiedotustoiminta ja selvitetään kentän tarpeita viestinnän suhteen. Suunnitellaan, kuinka viestintäyhteistyötä toteutetaan ohjelmakauden 2014-2020 aikana Kaakkois-Suomen alueelle. Käynnistävässä hankkeessa kokeillaan, mikä toimii. Havaintoja ja kokemuksia voidaan hyödyntää suunniteltavissa jatkotoimissa. KaakonKantri kokoaa ja välittää tietoa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja ohjelmasta rahoituksen saaneista hankkeista Kaakkois-Suomessa. Hankkeen pääasiallisena tarkoituksena on aktivoida mahdollisia yritystukihakijoita, elinkeinollisten kehittämishankkeitten hakijoita, muita hanketoimijoita sekä maatilallisia tiedottamalla heille Manner-Suomen maaseutuohjelman suomista mahdollisuuksista. Kohderyhmille tiedotetaan maaseuturahaston sekä ELY-keskuksen kautta haettavista tuista että Leader-tuista sekä jo toteutetuista hankkeista kiinnostavalla ja innostavalla tavalla muun muassa henkilöhaastatteluin ja näyttävillä kuvilla höystettynä. Samalla innostetaan uusia toimijoita maaseutua kehittämään, vahvistetaan maaseudun positiivista imagoa ja paikallisidentiteettiä. Hankkeessa myös herätellään maanviljelijöitä hyödyntämään koulutushankkeiden palveluita sekä suuri yleisö huomaamaan, millaista maataloutta alueella on ja mitä esimerkiksi maataloustuilla ja ympäristötuilla on saatu aikaiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu toimituksellisten juttujen teko ja ajankohtaisista aiheista (koulutukset, tapahtumat, ym.) tiedottaminen internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä jalkautuminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hankkeessa hyödynnetään myös valtakunnallista tiedotusmateriaalia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14341

Aloituspäivämäärä

14.10.2015

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
byaverksamhet
flerbranschgårdar
kommunikation
nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt