Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 14505

Kaakonmäki

Lammin Riistamiehet ry

29.02.2016 - 31.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa ja perus parantaa yhdistyksen kiinteistöllä sijaitseva päärakennus sekä grillikatos siten, että ne palvelisivat paremmin yhdistyksen ja muiden toimijoiden koulutus- ja harrastustoiminnan keskuksena. Hankkeen toteutumisen myötä voitaisiin edellä mainittujen käyttäjien lisäksi entistä paremmin tarjota tiloja myös muun muassa seuraaviin käyttötarkoituksiin - kyläyhdistysten tapahtumat - koululaisten ulkoilu- ja virkistystapahtumat - Riistanhoitoyhdistyksen nuorisotoiminta (Metso-leirit yms) - juhlatilaisuudet - kokoukset - suunnistajien koulutus- ja harjoittelu - ilma-ase ammunnan harjoittelu - rallin harjoituserikoiskokeet. Päärakennuksen laajennusosa noin 50 m2 mahdollistaa koulutustilaisuuksien pitämisen. Keittiötilojen kunnostaminen mahdollistaa monipuolisten tilaisuuksien tarjoilun. Pesu- ja WC-tilojen kunnostamisella korvataan nykyiset alimitoitetut tilat. Grillikatoksen kunnostaminen parantaa ulkona tapahtuvien tilaisuuksien olosuhteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

14505

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

31.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt