Hanke
Utvecklingsprojekt - 177430

Kaasua Kuhmoon esiselvityshanke

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kaasua Kuhmoon esiselvityshanke selvittää mahdollisuudet perustaa biokaasutuotantolaitos Kuhmon alueelle. Hankkeen toteuttaa yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kuhmon kaupunki.Hankkeessa kartoitetaan Kuhmon alueen biokaasun tuotantoon soveltuva raaka-ainepohja sekä siihen sopivat tuotannolliset menetelmät ja teknologiat. Hankkeen koordinaattorina toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu.Hankkeen budjetti on 97 420€

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

177430

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
bioenergi
effektivare stallgödselanvändning
klimatförändring
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt