Hanke
Utvecklingsprojekt - 35420

Käden taidoilla kotoutumaan

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Keski-Suomessa maahanmuutto on keskittynyt Jyväskylän lisäsi Jämsään, Äänekoskelle ja Laukaaseen. Vuoden 2015 lopulla jyväskyläläisistä (137 368 asukkaasta) oli 6081 vieraskielistä, eli 4,4 % kaikista Jyväskylän asukkaista. Koko Keski-Suomessa vastaava osuus oli vuonna 2015 2.8%, joka on 2.4% koko maan vieraskielisistä asukkaista. (Kotouttaminen.fi - TEM:n palvelu 2016). Keski-Suomessa on hieman vähemmän maahanmuuttajia kuin koko maassa keskimäärin. Pakolaisuus on lisännyt vieraskielisten määrää myös muissa Keski-Suomen kunnissa esim. Saarijärvi ja Kyyjärvi. Lakisääteiset kotouttamisohjelmat löytyvät kaikista kunnista. Halukkaiden maahanmuuttajien määrän kasvu edellyttää uusia kotouttamisen toimintatapoja ja erilaisten asuinalueiden arvostuksen ja kiinnostuksen nostamista. Tällä hetkellä kunnilla on vaikeuksia ottaa vastaan hyväksyttyjä, oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia jolloin heidän kotouttamisensa viivästyy. Maahanmuuttajissa on potentiaalia, erilaisia taitajia ja osaajia, joiden mahdollisuudet osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan pitäisi nostaa esille ja siten löytää heille uusia kotoutumisen mahdollisuuksia. Kielteiset asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat vahvistumassa ja aiheuttavat vaikeuksia tai jopa väkivallan uhkaa maahanmuuttajille ja heidän kanssaan työskenteleville. Yhteistyön lisääminen toiminnan avulla voisi tukea myönteistä mielikuvaa maahanmuuttajista ja luoda uusia yhteistoiminnallisia verkostoja maahanmuuttajien ja muiden asukkaiden välille. Projektin tarkoituksena on kuvata ja kehittää kädentaitoihin liittyviä kotouttamismahdollisuuksia. 1. Pilotit: Maahanmuuttajien kädentaitojen näkyväksi tekeminen 2. Maahanmuuttajien osaamista levitetään ja he pääsevät sisälle suomalaisiin käsityötaitojen verkostoihin 3. Tuotetaan nettipohjaisia tietopaketteja esille nousevista käsityötekniikoista 4. Järjestetään maahanmuuttajille yhteistoimintamahdollisuuksia käsityöyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35420

Aloituspäivämäärä

01.02.2017

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Flyktingar/invandrare

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt