Projekt
Utvecklingsprojekt - 17520

Kaikkien vastuulla!

Pelkosenniemen kunta

29.02.2016 - 24.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella toteutettava lapsiin ja nuoriin ja aikuisväestöön kohdistuva hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä kotiseutuidentiteetin vahvistaminen osallisuutta ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Erityisenä ryhmänä ovat nuoret aikuiset ja alle kouluikäiset, joille vapaa-ajan aktiviteettejä ei ole tarjolla. Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli, jonka ydinprosessina on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Osallisuutta vahvistamalla halutaan saada aikaiseksi aktiivinen ja sosiaalinen arki alueen lapsille ja nuorille. Alueen erityispiirteinä ovat erittäin harva-asutus ja vähäväkisyys, jossa lasten ja nuorten määrä on vähäinen, joten jokaisen osallisuus nousee entistä tärkeämpään asemaan alueella. Hanke sisältää monia eri toimenpiteitä ja pilotteja, joista toimintamalli luodaan. Hankkeessa muun muassa osallistetaan runsas eläkeväestö mukaan lasten ja nuorten viihtyvyyttä lisääviin toimiin konkreettisesti mm. lajikummi -toiminnan kautta. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy lisäksi yrittäjyyskasvatusta, pop-up -toimintaa / -yrittäjyyttä sekä julkaisun toteuttaminen yrittäjämäisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17520

Startdatum

29.02.2016

Slutdatum

24.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner