Projekt
Utvecklingsprojekt - 13538

Kainuun maatalous – Valkuaisrehu (KaiVa)

Luonnonvarakeskus

01.03.2016 - 24.04.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kainuun Valkuaisrehu (KaiVa) on käytännönläheinen koordinointi- ja kehittämishanke alueen valkuaisrehuomavaraisuuden kasvattamiselle. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2016 - 28.2.2019 , budjetti 360 000 euroa ja kohderyhmänä kainuulaiset valkuaisrehua - ja nurmea tuottavat maatilat ja sidosryhmät. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseuturahasto (EMR), alueen kunnat ja Luonnonvarakeskus (Luke). Hankkeen tavoitteena on kehittää viljelyn edellytyksiä valkuais- ja typpiomavaraisuutta parantaviksi vuosina 2016 - 2018 Kainuussa. Viljelykulttuurin muutosta edistetään etsimällä ratkaisuja valkuaiskasvien viljelyn rajoittaviin tekijöihin tavanomaisessa ja luomutuotannossa. Tavoitteena on myös palkokasvien ja öljyvalkuaiskasvien viljelyn entistä säännönmukaisempi sisällyttäminen osaksi hankealueen kasvi- ja kotieläintilojen viljelykiertoa. Valkuaiskasvien viljelykokemuksen lisääntyminen vähentää riippuvuutta lannoitetypestä ja madaltaa siten myös viljelijöiden kynnystä siirtyä luonnonmukaiseen tuotantoon. Toimenpiteinä koordinoidaan Kainuun valkuaisrehun viljelytilanne ja kokemuksia paikallisilta viljelijöiltä, selvitetään Kainuun alueen valkuaistuotannon mahdollisuuksia, testataan valkuaiskasvien laji-, lajike- ja - seosten menestymistä ja viljelytekniikkaa. Etsitään myös keinoja ja malleja, joilla voidaan edistää valkuaisrehun ostajan ja myyjän kohtaamista. Neuvontajärjestö on hankkeessa mukana suunnittelemassa, keräämässä tietoa ja viemässä saatua tietoa suoraan tilojen viljelykiertoihin. Koska viljelykulttuurin muutokseen tarvitaan suunnitelmallisuutta viljelijöiden itsensä saamia ja/tai muualla itse havaittuja hyviä kokemuksia, ovat viestivä neuvonta ja kokemusten kerääminen ja jakaminen keskeisiä hanketoimia.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

13538

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

24.04.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner