Hanke
Utvecklingsprojekt - 35495

Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke 2017-2018, (MetsäBio-teemahanke)

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.01.2017 - 24.04.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Puu on merkittävin uusiutuva luonnonvara Kainuussa. Puusta voidaan jalostaa hyvin monenlaisia korkean jalostusasteen vientituotteita kuten tulevaisuuden biopolttoaineita ja kemianteollisuuden raaka-aineita. Kainuun metsäklusterin keskeinen tavoite on saada syntymään uutta paikallista puunjalostusta, jonka ympärille voidaan luoda tutkimus- ja kehitysympäristö, jossa kasvuyritykset voivat kehittää tuotteitaan ja liiketoimintaansa. Hankkeeseen on yhdistetty kolmen metsäbiotalouden teeman edistämistoimet: Metsäekosysteemipalvelut biomassan tuotanto, mekaanisen ja kemiallisen jalostuksen liiketoiminta ja uusiutuva energia. Teemahankkeen tavoitteena on laaditun kasvuohjelman kautta käynnistää metsäbiotalouden keskeisiin kehittämiskohteisiin hankkeita, joilla voidaan luoda 800 työpaikkaa metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian alueelle vuoteen 2020 mennessä. (PS! Työpaikka-arvio perustuu Kainuun liiton teettämään Kainuun biotalouden aluevaikutuksista -selvitykseen). Kainuuseen on valmistunut Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelma 2016-2020. Ohjelman täytäntöön panoa varten on tarve käynnistää hanke, jossa keskeiset oman alansa substanssiosaajat Kainuun alueellisen metsäneuvoston ja Kainuun liiton vetämän metsäklusteriryhmän tukemana vastaavat laaditun Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian kasvuohjelman toteutumisesta. Kainuun metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke (MetsäBio-teemahanke) toteutetaan 1.1.2017-31.12.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35495

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Ny affärsverksamhet
Skogsenergi
bioenergi
hållbar användning av skog
klimatförändring
logistik
nätverk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt