Hanke
Utvecklingsprojekt - 58686

Kainuun metsätilat kuntoon -koulutushanke

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.03.2018 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kainuun metsätilat kuntoon ¿koulutushanke kouluttaa Kainuun metsänomistajia neljän koulutusmoduulin alueella. Nämä ovat: 1. Metsätilojen sukupolvenvaihdokset 2. Aktiivinen ja yrittäjämäinen metsänomistus 3. Luonnontuotteet 4. Metsän- ja luonnonhoito Hankkeessa järjestetään koulutusta luentoina ja retkeilyinä metsänomistajille ja metsätoimijoille. Hankkeessa tuotetaan myös tiedonvälitysmateriaalia sekä järjestetään seminaareja. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistajien tietoisuutta metsätilarakenteen kehittämismahdollisuuksista ja metsätalouden kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä.Tavoitteena on myös lisätä metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia sekä luonnontuotealan elinkeinojen liiketoimintaa sekä parantaa yksityismetsien metsänhoidon ja metsätalouden luonnonhoidon tilaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

58686

Aloituspäivämäärä

31.03.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

hållbar användning av skog

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt