Projekt
Investeringsprojekt - 295361

Kairalan kedot kuntoon!

Kairalan Kyläseura ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kairalan kylämaisema on rakentunut vuosisatojen aikana voimallisen maatalouden harjoittamisen myötä. Kyläalueella on laajoja sarkapeltoja, jokivarressa reheviä ja monimuotoisia niittyjä sekä peltoaukeita ja lajistoltaan rikkaita perinnebiotooppialueita. Luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta on syntynyt lajistoltaan monimuotoinen ja vyöhykkeinen kulttuurimaisema, jota uhkaa maataloustoiminnan vähentymisen myötä maisemanhoitotöiden vaativuus. Hankkeessa hankitaan piennarmurskain yleishyödylliseen käyttöön kulopeltojen ja viljelysteiden pientareiden hoitoon. Tavoitteena on kulttuurimaiseman säilyminen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Hanke tukee valtakunnallisesti arvokkaan maisemanhoitoalueen hoidon jatkuvuutta. Hoidettu kylämaisema lisää myös asukkaiden viihtyvyyttä, ja parantaa kylämatkailun mahdollisuuksia.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

295361

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga investeringar i biologisk mångfald

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar för att främja naturens mångfald

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO6

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner