Hanke
Utvecklingsprojekt - 22179

Kaista käyttöön! Pohjois-Karjalassa -hanke (eMaaseutu.fi)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

31.05.2016 - 30.12.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa -hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa, tukee valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista ja jatkoa sekä lisää huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden kehittäjien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeen tuloksena sähköisten palveluiden kehitystyön päällekkäisyys vähenee, kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja avustetaan julkisen tuen hausta sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä laajakaistayhteyksistä ja niiden hankinnasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat, yritykset, julkishallinnon edustajat ja sähköisten palveluiden kehittäjät. Hankkeen sidosryhmiä ovat maakunnan kehittämisyhtiöt, kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, palveluoperaattorit sekä sähköisiin palveluihin liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22179

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

30.12.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt