Projekt
Utvecklingsprojekt - 22179

Kaista käyttöön! Pohjois-Karjalassa -hanke (eMaaseutu.fi)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

01.06.2016 - 22.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa -hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa, tukee valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista ja jatkoa sekä lisää huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden kehittäjien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeen tuloksena sähköisten palveluiden kehitystyön päällekkäisyys vähenee, kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja avustetaan julkisen tuen hausta sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä laajakaistayhteyksistä ja niiden hankinnasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat, yritykset, julkishallinnon edustajat ja sähköisten palveluiden kehittäjät. Hankkeen sidosryhmiä ovat maakunnan kehittämisyhtiöt, kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, palveluoperaattorit sekä sähköisiin palveluihin liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22179

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

22.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner