Projekt
Utvecklingsprojekt - 76428

Kaitsor byaplan

Hellnäs Boendeförening rf

01.06.2018 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hellnäs boendeförening har som syfte att främja och utveckla samarbetet mellan de boende i Hellnäs bostadsområde samt att värna om deras trivsel. Byn behöver utvecklas och det finns många idéer. En helhetsplan behöver först göras. Målet är en plan för byns utveckling, allmän plan och plan för vissa detaljer. Konkreta åtgärder är kartläggning av invånarnas framtidsvisioner, arkitektritning över området, lämpliga informationskanaler i byn. Detta skapar mera samarbete mellan föreningar och andra aktörer och leder till en livskraftig by.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

76428

Startdatum

01.06.2018

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner