Projekt
Investeringsprojekt - 253935

Kaivonpaikkatutkimukset, koepumppaus ja uuden siiviläputkikaivon rakentaminen Alajärven vesiosuuskunnalle

Alajärven vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kaivonpaikkatutkimukset, koepumppaus ja uuden siiviläputkikaivon rakentaminen Alajärven vesiosuuskunnalle 2019-2020 Geologian tutkimuskeskuksen toimesta tehtiin Hyöringinharjun pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys, jossa kaksi kohtaa todettiin mahdollisiksi kaivon paikoiksi. Hyöringinharjun pohjavesialueelle tehtävien kaivonpaikkatutkimusten tarkoituksena on selvittää valittujen kohtien soveltuvuus siiviläputkikaivon rakentamiseen. Koepumppauksella hankitaan tietoa vedenottolupaa varten alueen pidempiaikaisesta veden antoisuudesta, laadusta ja vedenoton ympäristövaikutuksista. Rakennettava siiviläputkikaivo toimii valmiin vedenottamon vedenottokaivona. Tavoitteena on saada tehtyä siiviläputkikaivo josta saadaan toimitettua hyvää talousvettä alueen asukkaille. Tavoitteena on myös saada hyödynnettyä pohjavesialueen pohjavettä tehokkaasi, kevennettyä pohjavesialueen pistemmäistä kuormitusta sekä parantaa vesilaitoksen toimintavarmuutta. Kaivonpaikkatutkimukset suoritetaan 2023 aikana, siiviläputkikaivon rakentaminen ja koepumppaus 2024 aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253935

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Vattentjänstinvesteringar

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner