Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 145462

KAJAANIN ETELÄ- JA LÄNSIPUOLEN KYLIEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISHANKE

Osuuskunta Siikaverkko

30.09.2020 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tämän rakentamishankkeen kohderyhmänä ovat Kajaanin kaupungin länsi- ja eteläpuolisten kylien asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt ja toimijat. Hyödynsaajia ovat asukkaiden lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jota voivat nopean tietoliikenneyhteydenavulla tarjota palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun samanarvoisuus ja yhteiskunnassa mukana oleminen turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi – aina ja katkottomasti. Siikaverkko Osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet Kajaanin kaupungin seuraaville alueille kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin seuraavalla alueella: Ojanperä, Käkilahti, Vuolijoki, Vuottolahti, Koski, Ounas, Mainua, Vuoreslahti. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen Kainuun ELY-keskukselta ja rahoituslaitoksilta ja toteuttaa hankkeen noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145462

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner