Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 145462

KAJAANIN ETELÄ- JA LÄNSIPUOLEN KYLIEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISHANKE

Siikaverkko Osuuskunta

30.09.2020 - 29.09.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän rakentamishankkeen kohderyhmänä ovat Kajaanin kaupungin länsi- ja eteläpuolisten kylien asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt ja toimijat. Hyödynsaajia ovat asukkaiden lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jota voivat nopean tietoliikenneyhteydenavulla tarjota palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun samanarvoisuus ja yhteiskunnassa mukana oleminen turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi – aina ja katkottomasti. Siikaverkko Osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet Kajaanin kaupungin seuraaville alueille kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin seuraavalla alueella: Ojanperä, Käkilahti, Vuolijoki, Vuottolahti, Koski, Ounas, Mainua, Vuoreslahti. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen Kainuun ELY-keskukselta ja rahoituslaitoksilta ja toteuttaa hankkeen noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145462

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

29.09.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt