Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 170048

KAJAANIN ETELÄ- JA LÄNSIPUOLEN KYLIEN VALOKUITUVERKON RAKENTAMISHANKE, II VAIHE

Siikaverkko Osuuskunta

19.05.2021 - 04.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tämän rakentamishankkeen kohderyhmänä ovat Kajaanin kaupungin länsi- ja eteläpuolisten kylien asukkaat, kuntalaiset, yhteisöt ja toimijat siltä osin kun alueelle ei ole myönnetty tukea valokuituverkon rakentamiseen. Hyödynsaajia ovat asukkaiden lisäksi palveluiden tarjoajat, julkishallinto, yritykset ja muut toimijat, jota voivat nopean tietoliikenneyhteydenavulla tarjota palveluita kaikille alueen asukkaille. Palvelujen sähköistäminen lisääntyy ja monipuolistuu, joten laadukkailla tietoliikenneyhteyksillä maaseudun samanarvoisuus ja yhteiskunnassa mukana oleminen turvataan. Nopeat tietoliikenneyhteydet tuovat maaseudulle parempia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työn tekemiseen. Tavoitteena on turvata ajasta ja paikasta riippumattomat tehokkaat sähköiset palvelut ja nopeat tietoliikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Ne toimivat kuten sähkö ja vesi – aina ja katkottomasti. Siikaverkko Osuuskunta rakentaa laajakaistayhteydet Kajaanin kaupungin seuraaville alueille kaikkien saataville koteihin, yrityksiin ja muihin toimipisteisiin seuraavalla alueella: Otanmäki, Kytökoski, Saaresmäki, Koutaniemi, Parkinniemi, Hevossuo, Teerisuo, Murtomäki, Lehtovaara, Lahnasjärvi, Koivukylä, Hatulanmäki ja Halla-aho. Yhteydet rakennetaan valokuidulla, joka on paras, tehokkain ja pitkälle tulevaisuuteen kantava toteutustapa. Osuuskunta hakee rahoituksen Kainuun ELY-keskukselta ja rahoituslaitoksilta ja toteuttaa hankkeen noudattaen hankintalakia ja yleisiä kilpailuttamismenettelyjä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

170048

Aloituspäivämäärä

19.05.2021

Loppumispäivämäärä

04.11.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt