Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 165273

Kaksoislammin majan kunnostus

Saukon Seudun Metsästäjät r.y.

31.05.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Saukon Seudun Metsästäjät ry:n omistaman, Kaksoislammilla sijaitsevan kiinteistön päärakennus ja saunarakennus. Rakennusten laatu- ja varustelutasoa kehitetään vastaamaan paremmin nykyisten ja tulevien käyttäjien tarpeita. Kiinteistölle rakennetaan uusi talousrakennus, mihin sijoittuu ajanmukainen kuivakäymälä, tila kiinteistön uudelle energiajärjestelmälle ja varasto. Lisäksi parannetaan pihan pysäköinti- ja ranta-alueita sekä toteutetaan pihalle tulistelupaikka. Uudistuksilla pyritään lisäämään kiinteistön käyttöikää ja -astetta. Hankkeen yhteydessä kehitetään Majan markkinointia. Kaksoislammin Maja on jo entuudestaan ollut metsästysseuran jäsenten lisäksi muiden käyttäjien varattavissa ja käytettävissä. Puutteet majoittumistiloissa, sähköistyksen puute ja rakennusten heikentynyt kunto ovat kuitenkin pitäneet käytön (erityisesti yöpymiskäytön) melko vähäisenä. Käyttäjät ovat koostuneet seuran jäsenten lisäksi pääosin lähialueen asukkaista ja muista yhdistyksistä. Kunnostetulla Majalla on hyvä mahdollisuus tukea alueen luontomatkailun kasvua. Maja palvelee sijaintinsa puolesta erinomaisesti retkeilijöiden, maastopyöräilijöiden, kalastajien, melojien ja muiden luontoharrastajien majoittumistarpeita. Majalla on potentiaalia toimia erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana ja tukikohtana. Sijainti omassa omistuksessa olevan Kaksoislammin rannalla, etäällä naapureista, mahdollistaa esimerkiksi lasten ja nuorten leirien järjestämisen tai erilaiset luonto-, retkeily- ja metsästystapahtumat. Yhteistyö paikallisen kyläyhdistyksen kanssa on tiivistä. Hankkeella on niin lähialueen, kuin myös laajemmin Pirkanmaan luoteisosan elinvoimaa kehittävä vaikutus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

165273

Aloituspäivämäärä

31.05.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt