Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 239394

Kalan suoramyynnin edellytysten parantaminen ja toiminnan monipuolistaminen

Oy Kala-Fisk J.Dahlström Ab

19.04.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan kalan suoramyyntiä varten tarvittavaa välineistöä: eristyt laatikot, vakuumikone, pikapakastin ja tarratulostava vaaka.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

239394

Startdatum

19.04.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner