Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 290624

Kalankasvatuksen hallintajärjestelmä tekoälyn ja koneoppimismallin avulla

Arctic Fry Oy

29.04.2024 - 07.04.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalankasvatuksen hallintajärjestelmä tekoälyn ja koneoppimismallin avulla

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

290624

Startdatum

29.04.2024

Slutdatum

07.04.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Innovationer, utveckling och rådgivning om vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner