Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 222217

Kalankuljetus

Kerman Kala

13.12.2022 - 01.09.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haetaan tukea peräkärryyn saaliin määrän kasvun vuoksi, sillä nykyisillä toimintatavoilla kalojen kuljettaminen tukkuun ei ole enää riittävää. Peräkärryn avulla toiminnan saa käytännöllisemmäksi ja ympäristöystävällisemmiksi sillä kaloja saa kuljetettua enemmän yhdellä reissulla useiden reissujen sijaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

222217

Startdatum

13.12.2022

Slutdatum

01.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner