Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 206002

Kalankuljetusvälineistön uudistaminen

Vanhakylän Kalanviljely Oy

18.08.2022 - 31.08.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalankuljetus välineistön uudistaminen. Hankkeen avulla parannetaan kalojen terveyttä, hyvinvointia ja hygieniaa kuljetusten aikana. Kalojen siirtelyn kuljetuskapasiteett lisääntyy, tehostuu ja helpottuu sekä työergonomia ja puhtaanapito paranevat. Tällä kaikella on merkittävästi vaikutusta hiilijalanjäljen vähenemiseen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

206002

Startdatum

18.08.2022

Slutdatum

31.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner