Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 230419

Kalapyydyksien hankinta

Kalastuspalvelu A. Laine

02.02.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan lisää norppaturvallisia rysiä luukalan pyyntiin ja hoitokalastukseen. Muikun kevät/alkukesän pyyntiin ja vähempiarvoisen kalan pyyntiin paunetteja eri kokoisina.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230419

Startdatum

02.02.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner