Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 202934

Kalapyydysten valikoivuuden parantaminen

Kalastus S. Savola

01.05.2022 - 20.02.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Investoimalla kahteen (2) rysään halutaan parantaa kesäpyydystysten valikoivuutta: alamittaiset kalat (kuhat) voidaan vapauttaa elävinä, ja kalatalousalueen suositusten mukaisia ylämitan täyttäviä kuhayksilöitä (hyvä geeniperimä) voidaan myös vapauttaa elävinä. Asentamalla rysiin ns. "kintukalteri" voidaan myös estää lintujen pääsy varsinaiseen kalapesään. Rysien käyttö mahdollistaaa myös taloudellisesti kannattavan siian kalastamisen, kun verkkokalastuksen minimisilmäkoko nousee ammattikalastajille lisäpyydysyksiköiden osalta 50 mm:stä 55 mm:iin seuraavan 10-vuotiskauden ajaksi. Lappajärvessä siika ei jostain syystä kasva kovin isoksi, ja 55 mm:n verkoilla siikasaaliit ovat yksittäistapauksia.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

202934

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

20.02.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.6 Bidra till att skydda och återställa den biologiska mångfalden i vattenmiljöer och de akvatiska ekosystemen

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner